Zápisník slowakia.sk

Vianočný pozdrav

by on Dec.24, 2007, under Pozdrav

Znova prešiel rok, znova máme Vianoce. Po koncoročnom zhone si konečne môžeme na niekoľko dní vydýchnuť v rodinnom kruhu.

Pri tejto príležitosti by som chcel každému stálemu či príležitostnému návštevníkovi týchto stránok zaželať pokojné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov!

Zárove? mi dovoľte zaželať Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2008!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!