Zápisník slowakia.sk

Jednoducho Superstar

by on Jul.23, 2007, under Zábava

Znova sa konali na Slovensku kastingy v treťom pokračovaní Slovensko hľadá Superstar. Zatiaľ sme z toho ešte skoro nič nevideli, ale dokážem si živo predstaviť tú srandu, ktorá sa konala na kastingoch. Určite budeme mať znova talentovaných a menej talentovaných spevákov, no a v neposlednom rade aj perfektnú Hviezdnu rotu. Jedno ale určite viem. Túto Superstar nikto u nás neprekoná:


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!