Zápisník slowakia.sk

Pozdrav

by on Dec.21, 2006, under Pozdrav

Som strašne zábudlivý človek, čo sa týka pozdravov, priateľov, kolegov… Vždy ku koncu roka, sa cítim pod psa, lebo mi chodia vianočné a novoročné pozdravy od kamarátov, známych a kolegov. Keďže každému odpísať čas nemám, tak aspo? pomocou mojich stránok by som tak chcel urobiť.

Milý priatelia, známy, kolegovia a návštevníci slowakia.sk,

dovolte mi, aby som Vám poprial pokojné a ničím nerušené Vianoce, strávené v láske a pohode.

Do nového roku Vám všetkým chcem popriať zdravia a lásky prebytok, pe?azí a úspechov dostatok!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!