Zápisník slowakia.sk

Úvaha

Zdravie naše drahocenné

by on May.22, 2007, under Úvaha

Už dlhší čas rozmýšľam nad plánmi našej vlády, konkrétne ministra zdravotníctva o zrušení súkromných poisťovní. Čo takýto drastický a centralizačný krok môže spôsobiť?
V prvom rade kontrolu vlády nad finančnými tokmi v zdravotníctve. Zdravotné poisťovne (ZP) hradia lekárske úkony, čiastočne lieky a zdravotné pomôcky. Na účty ZP sa mesačne uhrádza obrovská suma pe?azí. Samozrejme súkromná spoločnosť, pokiaľ všetky nemá uhradiť okamžite ďalej, môže si takto získanú sumu otáčať a vyrobiť si celkom slušný zisk. Samozrejme niektoré poisťovne z toho zisku sú schopné a ochotné zaplatiť aj nadštandard pre svojich poistencov. A ten zisk je to, čo láka súčasne vládnucu slovač (pochopiteľne nie len súčasná garnitúra je chamtivá a ziskuchtivá, stačí sa pozrieť na ich predchodcov – mali sa od koho učiť). Neostali už žiadne fabriky na privatizáciu – už sú dávnejšie spe?ažené, ani veľké, strategické podniky už nie je možné predať zahraničným záujemcom – postihol ich podobný osud. Čo ale neurobí pre bohatstvo svojich podporovateľov vďačný politik…? Samozrejme že zoženie tie peniažky, veď kde sa desať vlkov naje, aj tomu jedenástemu sa ujde nejaká omrvinka.
Zo súkromnej ZP sa nedajú tak ľahko dostať peniaze. Uzákoniť nejaké špeciálne poplatky by vyvolali škandál (škandálov a medializácie sa súčasný vladári boja). Čo ostáva? Vytvorenie štátnej poisťovne, ktorej každý halier prechádza štátnou kasou. Najlepšia kontrola pe?azí, aká len existuje. Dostať peniaze zo štátnej inštitúcie nie je vôbec ťažké, stačí vedieť, ako na to. Odborníkov na túto tému je na Slovensku až prebytok.
Vznikne len jediný problém – neriešiteľný – ohrozený je konkurenčný boj, čo je základom nami budovaného divokovýchodného trhového kapitalizmu. Aspo? sa toto všade hlása. Nie som proti tomu, aby ľudia v štátnej starostlivosti – nezamestnaní, matky na materskej dovolenke, dôchodci a všetci ostatní, za ktorých platí odvody štát boli povinne poistencami aj teraz existujúcej štátnej poisťovne. Tento nezmyselný krok môže začať deštruktívny proces slobody obchodovania. Dúfam že máme dostatok natoľko inteligentných poslancov, aby tento návrh zákona neprešiel parlamentom.

Napadá ma myšlienka: Kedy konečne začneme žiť bez túžby po okamžitom zbohatnutí? Aká prosperujúca krajina by táto naša mohla byť, keby sme ju takto nezdevastovali z chamtivosti a túžby po bohatstve. Niektorí jedinci (o niektorých viem, že nespávajú vôbec kľudne) museli uspokojiť svoju chamtivú dušu a pošlapať davy pre dosiahnutie svojho materiálneho bohatstva.

Leave a Comment more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!